Privatlivspolitik

Den selvejende institution Ørbæk Midtpunkt

Brug af Ørbæk Midtpunkts hjemmeside, samt optagelse som medlem, forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger. Idet vi behandler personoplysninger, har vi vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Ørbæk Midtpunkt er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.  Kontaktoplysninger: 

Ørbæk Midtpunkt
Langemosevej 5
5853 Ørbæk
post@orbek-midtpunkt.dk

Hvilke data indsamles?

Vi anvender data om dig, for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Tillæg til de oplysninger der opsamles automatisk, behandler vi også data, som medlemmerne aktivt har givet til os.

Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:

  • Kontaktoplysninger ved optagelse som medlem
  • Oplysninger du deler med os via sociale medier, herunder Facebook
  • Oplysninger sendt på e-mail, herunder jobansøgninger.

Anvendelse og opbevaring af indsamlede data

Formål med indsamling

Nedenstående er eksempler på anvendelse af de indsamlede oplysninger:

  • Sikring af brugervenlighed og sikkerhed.
  • Optimering af vores hjemmeside.
  • Optagelse om medlem
  • Såfremt du har indsendt en jobansøgning, behandler vi denne med henblik på at vurdere muligheden for en eventuel ansættelse.

 Opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Konkret kan oplyses følgende om opbevaringsperioder: 

  • For så vidt angår medlemmer, beholder vi som udgangspunkt dine kontaktoplysninger, indtil 1 år efter, du måtte have udmeldt dig som medlem, eller vi ikke længere har registrering af betaling.
  • Såfremt du sender os en jobansøgning, vil vi som udgangspunkt slette den senest 6 måneder efter modtagelsen, med mindre vi vælger at gå videre med en ansættelsesproces og/eller indhenter dit samtykke til at gemme ansøgningen.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.
Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse.

Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

Klage

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Centerledelse

All rights © Ørbæk Midtpunkt   |   Website @ INILAB