ØMMs retningslinjer og politik

Ørbæk Midtpunkt Motion

omm-01.jpg
omm-03.jpg
omm-02.jpg
omm-05.jpg
omm-04.jpg

Adgang

 • Et medlemskab er personligt, og misbrug vil medføre bortvisning.
 • Kun medlemmer, som har betalt kontingent, har adgang til at bruge centrets udstyr.
 • Nøglekort må ikke overdrages til andre.
 • Det er ikke tilladt at tage gæster med ind i motionscentret uden betalt gæstekort – købes i caféen.
 • Medlemskab kan tegnes af personer, der minimum er 12 år – dog iflg. med mor/far.
 • Familie og venner der ikke er medlem af Ørbæk Midtpunkt Motion må ikke opholde sig i Ørbæk Midtpunkts Motions lokaler.
 • Børn under 12 år må ikke være i centeret – ej heller ifølge med voksne.
 • Lukkes der andre ind i centret og disse bliver taget i kontrol, straffes det medlem, der har lukket vedkommene ind, med en kontrol afgift.

BEMÆRK Kontrol udføres jævnligt!

Ansvar

 • Træning i motionscentret sker på eget ansvar.
 • Eventuelle skader, som et medlem måtte pådrage sig ved brug af centrets udstyr, er Ørbæk Midtpunkt Motion uvedkommende.
 • Vis hensyn til andre medlemmer og centrets instruktører.
 • God omgangstone og opførsel samt dæmpet musik er en selvfølge.
 • Anvisninger fra centrets instruktører og personer, som bestyrelsen for Ørbæk Midtpunkt bemyndiger til at holde opsyn med centret, skal altid følges.

Dresskode

 • Passende træningstøj skal benyttes, dvs. der må ikke trænes med bar overkrop.
 • Medbring eget håndklæde til brug under træningen.
 • Der skal anvendes indendørs fodtøj.
 • Udendørs fodtøj skal tages af udenfor centret og anbringes enten i reolen uden for centeret eller i reolen indenfor døren.
 • Tasker kan sættes på reolen indenfor i centeret.

Overtrædelse af ordensreglementet kan medfører karantæne eller i yderste konsekvens bortvisning.

Har du spørgsmål?

Så er du hjerteliget velkommen til at kontakte ØMMs afdelingsleder.

Alexander Bjerre Keller
Telefon: +45 29 72 35 45
Send email

  Følg ØM Motion

Antidopingpolitik i Ørbæk Midtpunkt Motion

Ørbæk Midtpunkt Motion tager afstand fra enhver brug af doping og finder det etisk forkert at anvende kunstige præstationsfremmende hjælpemidler til forbedring af medlemmernes præstationer.

Ørbæk Midtpunkt Motion er som medlem af DGI underlagt Danmarks Idræts Forbunds antidopingregler og kontrolregulativ som de er beskrevet af Anti Doping Danmark.

Foreningens medlemmer er forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som måtte blive givet af DIF, DGI eller specialforbund i henhold til antidopingregulativet.

Enhver brug af dopingmidler if. til de gældende retningslinjer fra Anti Doping Danmark medfører eksklusion af Ørbæk Midtpunkt Motion.

Antidopingansvarlig

Den fungerende formand er antidopingansvarlig. Den antidopingansvarlige er kontaktperson overfor Anti Doping Danmark og ansvarlig for antidopingtiltag i Ørbæk Midtpunkt Motion.

Alle medlemmer og instruktører kan henvende sig til den antidopingsansvarlige såfremt de har mistanke om dopingbrug hos en eller flere medlemmer af fitnesscentret.

Den antidopingsansvarlige er ansvarlig for evt. handlinger, så som samtale med medlemmer, kontakt til Anti Doping Danmark eller lignende, i forhold til konkrete dopingspørgsmål.

Gyldighed

Nærværende antidopingpolitik er fremover gældende for foreningens medlemmer. Ved indmeldelse i Ørbæk Midtpunkt Motion accepterer medlemmet antidopingpolitikken og at medlemmet til enhver tid vil lade sig dopingteste.

Uvillighed mod at tage en dopingtest vil betyde eksklusion fra foreningen jf. reglerne herfor.

All rights © Ørbæk Midtpunkt   |   Website @ INILAB