Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har på baggrund af screeninger, senest 18. december 2019, tildelt Ørbæk Midtpunkt en grøn smiley. Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. 

Den grønne smiley

Virksomheden får en grøn smiley, hvis Arbejdstilsynet har konstateret, at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller at virksomheden ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet. 

Sammen med den grønne smiley offentliggøres en dato, der viser hvornår virksomheden blev screenet, eller hvornår virksomheden afsluttede sit udestående med Arbejdstilsynet. 

Hvornår kan den grønne smiley blive fjernet?

Den grønne smiley bliver fjernet fra Arbejdstilsynets hjemmeside, hvis virksomheden får påbud om forhold, der udløser en gul eller en rød smiley. Det vil sige, hvis virksomheden får et forbud, et strakspåbud, et rådgivningspåbud, et påbud med frist eller en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Hvornår får virksomheden den grønne smiley igen?

Virksomheden får den grønne smiley igen, når den ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet.

Centerledelse

 

Arbejdstilsynets Grønne Smiley

All rights © Ørbæk Midtpunkt   |   Website @ INILAB